DigiApp

DigiApp

System do nanoszenia podkładu

DigiApp to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy nanoszą podkład za pomocą filcu. Ta maszyna posiada innowacyjny cyfrowy system dozowania w programie.


System DigiApp oparty jest na pompach dozujących ze stali nierdzewnej dla każdego kanału / węża. Dzięki temu zarówno zbiornik podkładu, jak i zbiornik środka czyszczącego mogą być umieszczone na wysokości bardziej korzystnej z punktu widzenia ergonomii. Sterownik elektryczny gwarantuje w sposób cyfrowy, że ilość podkładu wybrana do naniesienia pozostaje absolutnie stała przy wszystkich prędkościach posuwu w zależności od kanału.

Począwszy od indywidualnej regulacji żądanych wielkości, zadawanych przez operatora, jednostka sterująca monitoruje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych całkowitej emisji rozpuszczalnika.

Charakterystyki

  • Obsługa układu sterowania za pomocą ekranu dotykowego
  • System jest modułowy i może być rozbudowywany
  • Może być dostosowany do wszystkich maszyn

Application Fields

Okna
Profile i stolarka
Ościeżnice i profile drzwiowe

W centrum zainteresowania

DigiApp eliminuje zjawisko wysychania pojedynczych języczków filcu podczas przerwania produkcji, unikając kapania niezużytego podkładu. Wydatek każdej pojedynczej pompy może być w dowolnym momencie szybko skontrolowany przez operatora i w razie potrzeby skorygowany.

Materiały

  • Plastic
  • Metal

Case Study

Cefla and Tryba: analysis of a success

Discover more

Our mission: "make our products number one on the market"

Discover more