Large size system

 -
                 -
Large

Wydajność
1680 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
250 m2

Рекомендуемое оборудование