Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
1-2 m/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
90 m2

Zaproponowane maszyny