Mały

Wydajność
500-1100 m2/zmianę

Elastyczność
Max

Wymagana powierzchnia
85 m2

Zaproponowane maszyny