Large size system

 -
                 -
Duży

Wydajność
up to 300 w/shift

Elastyczność
Spersonalizowany

Wymagana powierzchnia
500 m2

Zaproponowane maszyny