Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
50 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
50 m2

Zaproponowane maszyny