Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
3500 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
250 m2

Zaproponowane maszyny