Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
4000-10000 m

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
10 m2

Zaproponowane maszyny