Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
2,5 m2/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
70 m2

Zaproponowane maszyny