Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
12 m2/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
110 m2

Zaproponowane maszyny