Large size system

 -
                 -
Duży

Wydajność
3 m2/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
90 m2

Zaproponowane maszyny