Large size system

 -
                 -
Duży

Wydajność
1680 elementy/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
250 m2

Zaproponowane maszyny