Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
2800-4000 elementy/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
100 m2

Zaproponowane maszyny