Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
200 m2/zmianę

Elastyczność
Spersonalizowany

Wymagana powierzchnia
24 m2

Zaproponowane maszyny