Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
100 m2/zmianę

Elastyczność
Spersonalizowany

Wymagana powierzchnia
40 m2

Zaproponowane maszyny