Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
1650-5000 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
185 m2

Zaproponowane maszyny