Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
2-4 m/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
25 m2

Zaproponowane maszyny