Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
10-120 m2/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
3 m2

Zaproponowane maszyny