Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
560-1680 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
110 m2

Zaproponowane maszyny