Large size system

 -
                 -
Duży

Wydajność
3200-4800 elementy/zmianę

Elastyczność
Spersonalizowany

Wymagana powierzchnia
240 m2

Zaproponowane maszyny