Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
300 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Surface area required
50 m2

Zaproponowane maszyny