Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
4-8 m2/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
80 m2

Zaproponowane maszyny