Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
5600-11200 m

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
7 m2

Zaproponowane maszyny