Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
2800-4800 elementy/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
160 m2

Zaproponowane maszyny