SynCut

SynCut

Pilarka równoległa do profili

SynCut pilarka równoległa do ciągłego cięcia i separowania profili, to połączenie cihcej i precyzyjnej pracy z najwyższą prędkością. Pilarki równoległe z tej serii są przeznaczone do ciągłego cięcia i separowania profili.

Application Fields

Fronty płaskie
Ramy obrazów
Rolki forniru
Płyty
Okna
Szuflady

Materiały

Drewno i pochodne
Plastik

W centrum zainteresowania

The sawing unit (horizontal), and now also the sawing stroke (vertical) are driven by three-phase servos and are digitally synchronised, allowing the best possible cutting quality and a feed speed of up to 110 m/min to be achieved. Because this cutting system completely dispenses with any kind of profile clamping, impressions on the finish and deformed profiles are a thing of the past.

Opis

Agregat pilarkowy (poziomy), a aktualnie także skok piły (pionowy) są napędzane przez serwomotory trójfazowe i cyfrowo synchronizowane, co zapewnia osiąganie maksymalnej jakości cięcia i prędkości posuwu do 110 m/min. Ponieważ ten system cięcia nie wykorzystuje blokowania profilu, odciski na materiale dekoracyjnym lub odkształcenia profilu należą do przeszłości.

Charakterystyki

  • Możliwość zaprogramowania i powtarzania podziału obrabianych elementów na maks. 20 stałych wymiarów, lub na pół
  • Funkcja separowania "materiału bezkońcowego" na zaprogramowane stałe wymiary
  • Prędkość 60 cięć na minutę równa 110m/min

Odkryj najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb

Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania ?