Kabiny do nastrysku ręcznego

Kabiny do nastrysku ręcznego

Natryskiwanie ręczne w suchej kabinie lub kabina natryskowa z kurtyną wodną

Kabiny Cefla z suchą filtracją lub kurtyną wodną są idealne dla firm produkujących wyroby najwyższej jakości, w których kluczowe znaczenie mają umiejętności manualne i fachowa wiedza.


Nasze kabiny zostały zaprojektowane w celu uzyskania produktów końcowych o najwyższej jakości. Wiele firm produkujących wyroby najwyższej jakości, w których kluczowe znaczenie mają umiejętności manualne i doświadczenie zawodowe, korzysta z kabin Cefla (czasami w połączeniu z automatycznymi urządzeniami do powlekania w celu spełnienia określonych potrzeb). Projektujemy i budujemy nasze kabiny w pełnej zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi hałasu, bezpieczeństwa i higieny pracy, emisji, niezawodności i trwałości.

Konfiguracje: 
Sucha kabina natryskowa  
Suche kabiny natryskowe są wyposażone w pionowe filtry przednie wykonane z wysokowydajnych papierów specjalnych i wewnętrznego poziomego filtra poliestrowego. Kabiny wyposażone są w centralny panel sterowania z urządzeniem oszczędzającym energię i falownikiem do regulacji natężenia wyciąganego powietrza. Wnętrze kabiny jest odpowiednio oświetlone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kabiny natryskowa z kurtyną wodną
W tego typu kabinie, nadmiar natryskiwanej farby jest filtrowany przez system kurtyn wodnych składający się z dwóch zachodzących na siebie kurtyn wodnych na dwóch wyłożonych cynkiem panelach. Zbiornik gromadzący przeznaczony jest do przechowywania minimalnej ilości potrzebnej wody, unikając zastoju, marnotrawstwa i częstej wymiany. Posiada pompę recyklingową i obejście do odwadniania, a także automatyczny system uzupełniania wody. Jest wyposażony w centralny panel sterowania i urządzenie oszczędzające energię, w połączeniu z kontrolowaną przez falownik regulacją natężenia przepływu wyciąganego powietrza. Wnętrze kabiny jest odpowiednio oświetlone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaleca się zamontowanie tego typu kabiny wraz z systemem uzdatniania wody:

Odpieniacz „Big Bag”: przefiltrowana woda jest uzdatniana w zbiorniku z dodatkiem flokulantów, umożliwiając oddzielenie cząstek stałych od wody. Stałe cząstki są zbierane za pomocą systemu zgarniaczy, co pozwala na recyrkulację przefiltrowanej wody.

Odpieniacz podziemny: ten statyczny system filtracji do oddzielania stałych cząstek pochodzących z powlekania od wody składa się z podziemnego zbiornika do zbierania mieszanki wodnej do powlekania. Dekantację uzyskuje się za pomocą określonych produktów, które umożliwiają separację cząstek stałych, co gwarantuje powrót czystej wody do zbiornika.

Urządzenia do uzupełniania powietrza Urządzenia do uzupełniania powietrza stanowią integralną część każdego pomieszczenia do powlekania lub suszarni. Są niezbędne do zagwarantowania, że powietrze w pomieszczeniu jest prawidłowo oczyszczone, poprzez kompensację, ogrzewanie i filtrowanie powietrza wywiewanego. W zależności od wymagań urządzenie do uzupełniania powietrza może być wyposażone w filtry workowe lub kasetowe, z nawilżaczem lub bez.

Filtr o dużej przepuszczalności. W przypadku specjalnych procesów, które wymagają, aby w powietrzu nie było absolutnie żadnego pyłu, najbardziej kompletny system uzupełniania powietrza jest zapewniany przez filtr o dużej przepuszczalności. Urządzenia tego rodzaju są zalecane szczególnie w przypadku maszyn i systemów wymagających kontrolowanych warunków temperatury i wilgotności do natryskiwania i/lub suszenia wyjątkowo wysokiej jakości wykończeń. System ten jest stosowany, na przykład, do zasilania pieców zamontowanych na linii i pieców pionowych, jak również ciśnieniowych kabin natryskowych i pomieszczeń. Komora przelotu dostarczanego powietrza zawiera cylindryczne filtry kasetowe zaprojektowane do wychwytywania submikronowych cząstek pyłu. Duża powierzchnia filtra zapewnia maksymalną wydajność połączoną z niewielkimi wymaganiami w zakresie konserwacji.

From Falcioni expertise

Charakterystyki

  • Kabiny natryskowe skonstruowane z najwyższym poszanowaniem środowiska i zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa
  • Wszystkie konfiguracje są wyposażone w system odzyskiwania nadmiaru natryskiwanej farby
  • Wszystkie konfiguracje mogą być wyposażone w najbardziej zaawansowane systemy filtrowania powietrza
  • Wszystkie parametry zdrowotne odnoszące się do środowiska natryskiwania (od oświetlenia do poziomu wilgotności) są regulowane.

Application Fields

Fronty płaskie
Fronty profilowe i gięte
Łóżeczka dziecięce
Drzwi płaskie
Drzwi profilowe
Okna
Krzesła
Instrumenty muzyczne
Elementy toczone
Meble
Trumny
Szuflady
Fortepiany

W centrum zainteresowania

Kabiny natryskowe Cefla są najlepszym wyborem dla firm produkcyjnych, które wymagają najwyższych standardów jakości.

Materiały

  • Wszystkie

Case Study

Cefla and Tryba: analysis of a success

Discover more

Our mission: "make our products number one on the market"

Discover more