Duży

Wydajność
2500 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
300 m2

Zaproponowane maszyny