Large size system

 -
                 -
Duży

Wydajność
250-500 m2/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
140 m2

Zaproponowane maszyny