Large size system

 -
                 -
Duży

Wydajność
2-4 m/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
140 m2

Zaproponowane maszyny