Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
2400-4000 elementy/zmianę

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
90 m2

Zaproponowane maszyny