Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
2000-8000 m

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
5 m2

Zaproponowane maszyny