Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
1400-5600 m

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
7 m2

Zaproponowane maszyny