Small size system

 -
                 -
Mały

Wydajność
20-40 m/min.

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
10 m2