Medium size system

 -
                 -
Średni

Wydajność
8000-16000 m

Elastyczność
Wysoki poziom

Wymagana powierzchnia
12 m2

Zaproponowane maszyny