Welcome to Cefla Finishing Smart Factory

  • Projektowanie i symulacja

  • Nadzór i kontrola

  • Efektywność i wydajność

Czego tak naprawdę, w obecnych czasach, szukają nasi klienci?

To jest pierwsze pytanie, które zadajemy sobie w Cefla Finishing. Odpowiedź może być różna w zależności od klienta, choć w istocie jest tylko jedna: klienci chcą zwiększyć zyski.

Wzrost zysków jest wynikiem większej skuteczności, lepszej elastyczności i wydajności. Efekty te można osiągnąć poprzez oddziaływanie na wiele czynników i na różne sposoby. Dynamiczne podejście do poszukiwania kolejnej innowacji czy nowej technologii musi opierać się na świadomości, zrozumieniu rzeczywistych potrzeb klienta i odpowiadać na te oczekiwania dostosowanym do indywidualnych potrzeb połączeniem specjalistycznych porad, narzędzi najnowszej generacji i rozwiązań cyfrowych. W grę wchodzą wszystkie środowiska: cyfrowe, wirtualne i rzeczywiste.

 

UBIQUO

Ponieważ rzeczywiste potrzeby klientów nie ograniczają się do nowych technologii, innowacyjnej funkcji czy pakietu oprogramowania, zainteresowanie Cefla Finishing koncentruje się na pełnym, kompletnym projekcie w zakresie wydajności, niezawodności, znajomości branży, przewidywalności itd. Jego nazwa brzmi: UBIQUO – narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb, stanowiące połączenie specjalistycznego doradztwa, instrumentów najnowszej generacji i rozwiązań cyfrowych; formuła starannie przygotowana i opracowana pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania, oferująca konkretne korzyści, łatwo i szybko dostępna w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie. Krótko mówiąc, strategia, której głównym celem jest dążenie do zwiększenie zysków klienta.

Industry 4.0

Nasz wybór rozwiązań Industry 4.0 jest zintegrowany z UBIQUO i pozwala na zastosowanie specjalnie opracowanej koncepcji wspierania naszych klientów, poprzez analizę kluczowych zagadnień, takich jak wydajność, niezawodność, fachowość, przewidywalność itp.

Więcej informacji

 

Projekt Industry 4.0 został zbudowany zgodnie z trzema głównymi wytycznymi:


Projektowanie i symulacja
Nadzór i kontrola
Efektywność i wydajność

 

Więcej informacji

Każde z poniższych rozwiązań jest czymś więcej niż samodzielnym oprogramowaniem. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu poprzez działalność globalną, na poziomie światowym, stawiamy sobie za cel Państwa rzeczywiste potrzeby i pomagamy je zaspokoić. Wynikiem takiego działania jest pomnażanie korzyści.

cCloner: Imagine it. Do it.

To rozwiązanie ma zastosowanie w różnych okolicznościach i dla wielu scenariuszy. Przed zakończeniem projektowania danej linii produkcyjnej klienci muszą posiadać rzeczywistą wizję całego procesu produkcji. Muszą mieć możliwość sprawdzenia i weryfikacji logistyki linii, oceny stacji załadunku i rozładunku, analizy przebiegu produkcji oraz winni podjąć decyzje dotyczące sposobu zarządzania czynnościami konserwacji (utrzymania) i naprawami.


cCloner to zaawansowane narzędzie symulacji, które pozwala skonfigurować dowolną sekcję i zagwarantować, aby globalny proces spełniał wymagania produkcyjne, jednocześnie unikając zjawiska nieefektywności w trakcie pracy linii. Symulacja pozwala na dostosowanie parametrów i skutecznie zapobiega powstawaniu potencjalnych “wąskich gardeł”. Umożliwia dokonanie symulacji kilku kolejnych dni roboczych, pokazując sposoby zarządzania zmianami produktu i system pracy z różnymi jego partiami. Narzędzie pozwala na rozwiązanie wszelkich potencjalnych niedogodności już na początkowym etapie projektowania, które byłoby kosztowne bądź wręcz niemożliwe w bardziej zaawansowanej fazie.

Ponadto, rzeczywista symulacja daje możliwość przewidywania szacowanej wartości wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). Przed zakupem urządzenia czy sprzętu klienci mogą ocenić zużycie farby, energii cieplnej i elektrycznej. Mogą oszacować czas przetwarzania (obróbki), wyliczyć łączną powierzchnię zajmowaną przez pojedynczą linię, a zatem podejmować decyzje inwestycyjne z mniejszym ryzykiem niż miało to miejsce w przeszłości.

Przy połączeniu z okularami VR cCloner staje się doskonałym narzędziem szkoleniowym. Na długo przed właściwym zainstalowaniem urządzeń operatorzy maszyn mogą odbyć wstępne szkolenie w Cefla, nabywając podstawowe umiejętności niezbędne dla bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Drugi etap szkolenia można zaplanować już po uruchomieniu linii, zawsze wykorzystując możliwości oferowane przez wirtualną rzeczywistość. Niewątpliwą korzyścią jest sposobność przeprowadzenia i zakończenia szkolenia operatorów bez przerywania procesów produkcji.

Ponadto, cCloner i okulary VR umożliwiają naszym wykwalifikowanym technikom świadczenie zdalnej pomocy serwisowej, poprzez kierowanie operatorem w trakcie wykonywania przez niego sekwencji czynności zmierzających do rozwiązania problemów technicznych. Taki potencjał pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz poprawić umiejętności i doskonalić skuteczność operatora.

cTracker: Look beyond the future.

Ocena wydajności linii produkcyjnej i możliwość podjęcia na niej działań w czasie rzeczywistym znacząco wpływa na efektywność. W tym celu konieczna jest jednak centralizacja punktu dostępu do całej linii. Faktycznie, podejmowanie działań na każdej pojedynczej maszynie oznacza tylko stratę czasu, szczególnie w tak rozległym środowisku pracy. Możliwość precyzyjnego śledzenia kolejnych partii produktu i dokonywania zmiany koloru lub wprowadzania kluczowych zmian parametrów produkcyjnych w czasie rzeczywistym stanowi  inteligentny sposób na uniknięcie przestojów spowodowanych koniecznością rozładowania (opróżnienia) maszyny przed zresetowaniem jej dla przyjęcia nowej partii towaru. Z tego samego miejsca dostępu musi być również możliwe monitorowanie alarmów i zdarzeń dotyczących operatora. W ten sposób można znaleźć przyczynę zatrzymania maszyny, bez konieczności fizycznej obecności przy niej.
 

cTracker nie tylko monitoruje produkcję, ale również pozwala kierownictwu na podejmowanie  bezpośrednich interwencji w zakresie modyfikacji parametrów, zmianę receptur (przepisów, formuł) bez konieczności przemieszczania się pomiędzy różnymi maszynami, bez przerywania i następnie wznawiania produkcji oraz powodowania związanych z tym przestojów. Oprogramowanie łączy się z całą linią produkcyjną i zarządza w sposób niezależny indywidualnymi ustawieniami poszczególnych urządzeń.

To wielofunkcyjne rozwiązanie przechowuje również pełne dane historyczne w scentralizowanej bazie danych. Pozwala to na pełną analizę całkowitej efektywności wyposażenia/urządzenia (Overall Equipment Efficiency, OEE). Przedsiębiorstwa mogą także w sposób wirtualny monitorować poszczególne elementy w momencie ich przechodzenia przez linię produkcyjną, co pozwala operatorom na dokładne określenie momentu przejścia, zmiany jednej receptury na kolejną. Większa kontrola nad linią produkcyjną przekłada się również na mniejsze zapotrzebowanie na nadzór produkcji sprawowany przez personel, negatywnie wpływający na produktywność.

cTracker przewiduje również specjalną aplikację, która umożliwia zdalną pomoc na każdej maszynie.

cLink. Connect your data.

Niczym doświadczony pracownik, który dzięki wieloletniej pracy na danej linii produkcyjnej zdobył ogromne doświadczenie i rozległą wiedzę, maszyna w trakcie swojej długoletniej eksploatacji zgromadziła całe megabajty danych, stanowiące obiektywny zasób doświadczeń. Możliwość wykorzystania tych danych, podzielenia się nimi i udostępnienia systemom Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resource Planning)  zwiększa ich wartość. Dzięki gromadzeniu, przechowywaniu i analizie dane stają się nieodzowne, a ich integracja i udostępnianie sprzyja stopniowemu poprawianiu wydajności wszystkich podłączonych systemów, nawet na szeroką skalę.

Klient chce nie tylko śledzić, monitorować, przeprowadzać symulacje. Równie konieczna okazuje się integracja danych. cLink spełnia takie zapotrzebowanie, wypełniając lukę między ERP i cTracker, dzięki czemu informacje nabierają wartości w czasie, co służy optymalizacji zarządzania i organizacji przyszłymi przepływami pracy.

cMaster. Monitorowanie staje się proste i dostępne

Kierownicy produkcji chcą dokładnie wiedzieć, co się dzieje na ich liniach produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Chcą mieć możliwość oceny stanu wszystkich części składowych maszyn, aby uniknąć awarii. Chcą mieć pewność, że nic im nie przeszkodzi w osiągnięciu najwyższego poziomu wydajności. Jedynym sposobem dla urzeczywistnienia tego wszystkiego jest narzędzie specjalnie zaprogramowane do gromadzenia, przetwarzania i analizowania znacznej liczby danych, przekładające te dane na łatwe do odczytania i zrozumienia informacje dla pracowników, posiadających smartfon i połączenie z Internetem.

Aby to wszystko zrealizować stworzyliśmy cMaster. Zaprojektowaliśmy go także jako narzędzie internetowe z interfejsem user-friendly. Nie ma określonego oprogramowania ani sprzętu, a jedynie zakres funkcji koniecznych do pozostania w kontakcie z zakładem/urządzeniem produkcyjnym, gdziekolwiek się znajdzie. Połączenie za pośrednictwem Internetu z jednym lub wieloma zakładami i z jedną lub kilkoma liniami produkcyjnymi.

cMaster dostarcza w czasie rzeczywistym dane o alarmach i sposobie ich resetowania. Szczegółowo opisuje programy konserwacji (utrzymania) i powiadamia, kiedy zaplanowana wcześniej usługa nie została jeszcze wykonana. Pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym dane dotyczące zużycia, umożliwiając personelowi podejmowanie stosownych działań w celu uzyskania natychmiastowych oszczędności. Zgromadzone dane pozwolą kierownikom produkcji zwiększyć efektywność w czasie i zaplanować czynności konserwacji w oparciu o faktyczny stan urządzeń, zwiększając zwrot z inwestycji i unikając przestojów. Wszystkie dane mogą być eksportowane tak, by umożliwić kierownikom produkcji śledzenie wydajności i ocenę trendów zmieniających się w czasie.

Ponadto, pracownicy zatrudnieni przy procesach produkcyjnych mogą kontaktować się z naszym działem  serwisowym za pośrednictwem strony wsparcia cMaster, aby uzyskać dostęp do przydatnych dokumentów lub otrzymać porady dotyczące konkretnych zagadnień.

ceflaLab

Tutaj każdego dnia klienci i producenci farb przeprowadzają dziesiątki testów nowych produktów lakierniczych, potwierdzając testami przemysłowymi rozwiązania proponowane na rynku i eksperymentując z nowymi technologiami.

dowiedz się więcej